85 க்கு 55…  இது சரியா…?

 

இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு சில ஆசிரியர்களிடம் “அரையாண்டுத் தேர்வையும் சேர்த்து இக்கல்வியாணடில் இதுவரை மொத்தம் எத்தனை நாட்கள் தேர்வுக்காக, குழந்தைகளை மதிப்பிடுவதற்காக பயன்படுத்தியிருக்கிறீர்கள்?” என்று கேட்டிருந்தேன்.

தேர்வு முடிந்த தருணத்தில் நான்கைந்து ஆசிரியர்கள் அதற்கான பதிலைக் கூறினர். சராசரி ஐம்பத்தைந்து நாட்கள் குழந்தைகளை மதிப்பிடுவதற்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

அதாவது மாதத்தேர்வு, அலகுத் தேர்வு, காலாண்டுத் தேர்வு, அரையாண்டுத் தேர்வு என அனைத்துத் தேர்வுகளுக்கும் சேர்த்து ஐம்பத்தைந்து நாட்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

 

கேட்டெழுத்து இடுவது, குறிப்பேடுகளைத் திருத்துவது… என வகுப்பறையில் தொடர்ந்து நடக்கும் மதிப்பீட்டு நேரத்தைக் கணக்கிடாமல் ஐம்பத்தைந்து

நாட்கள்! அவற்றையும் கணக்கிட்டால் உண்மையான கற்பித்தல் நாட்கள் மேலும் குறையும்.

பொதுவான கணக்கு இதோ…

ஜூன் மாதத்திலிருந்து டிசம்பர் வரை ஆறு மாதங்கள்.

மொத்த நாட்களே 180 என்று வைத்துக்கொள்வோம். இதில் காலாண்டு விடுமுறை அரையாண்டு விடுமுரை எனப் பத்து நாட்கள் குறைந்தால் 170 நாட்கள்.

ஆறு மாதத்தில் ஞாயிற்கிழமைகள் 25. இதைக் குறைத்தால் 145 நாட்கள்

ஆறு மாதத்திலுள்ள 25 சனிக்கிழமைகளில் பல சனிக்கிழமைகள் வேலைநாட்களாக நினைத்தாலும் குறைந்தது பத்து சனிக்கிழமைகளாவது குறைக்கலாம். அப்படியானால் 135 நாட்கள்.

இதற்கிடையே புயல் மழை காரணமாக அரசு அறிவித்த விடுப்புகள் வேறு.

அதற்கு மாற்றாகத்தான் சனிக்கிழமைகள் வேலைநாட்களாகக் கருதப்படுகின்றன. ஆனால் சனிக்கிழமை பள்ளி நடக்கும்போது உண்மையில் அந்நாட்களில் திங்கட்கிழமைபோல் வேலைகள் நடப்பதில்லை என்பதை நாங்கள் பார்வையிட்ட பல பள்ளிகளில் பார்த்திருக்கிறோம். அரைநாட்கள் மட்டும் பள்ளி நடத்தும் பள்ளிகளும் பல உண்டு.

அடுத்த வாரத்திற்கான திட்டமிடுதலுக்காகப் பயன்படுத்தும் பள்ளிகளிம் உண்டு. அப்படியானால் அந்நாட்களில் முறையான கற்பித்தல் இல்லை என்றுதான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

ஜூன் மாத முதல் வாரத்தில் பள்ளி ஆயத்தித்திற்காக எடுத்துக்கொள்வதையும் கணக்கில்கொள்ளவில்லை.

இந்தச் சூழலில் மனத்தில் எழும் வினாக்கள்

  1. 135 நாட்களில் 55 நாட்கள் மதிப்பிடுவதற்கென எடுக்கும்போது 85 நாட்கள் மட்டும்தான் உண்மையான கற்பித்தலுக்காக கிடைக்கிறது. இது 65 விழுக்காடு. 35 விழுக்காடு கற்பிக்க… 65 விழுக்காடு மதிப்பிட… இது என்ன நியாயம் என்று தெரியவில்லை.
  2. கற்பித்தலுக்காக செலவிடும் நேரத்திற்கும் மதிப்பிடும் நேரத்திற்கும் ஒரு விகிதம் நிச்சயிக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் இதைக் குழந்தைகளின் உரிமை மீறலாகக் கருத் வேண்டும்.  பெரியவர்களின் தவறான கருத்துக்குக் குழந்தைகள் பலியாடு  ஆகிறார்கள்.
  3. மழை, புயல் என உண்மையான கற்பித்தல் நாட்கள் குறையும்போது அதற்கேற்ப மதிப்பிடும் நாட்களும் குறைய வேண்டாமா?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s